NỮ CHIẾN BINH LA MÃ

250.000

Chiến binh La Mã là trang phục dành cho các chiến binh dũng cảm trên chiến trường trong thời kỳ Châu Âu cổ đại.

Đối tượng : Nam/Nữ

Kích thước : Tự do